Ebook kindle Diwan Dîwana heftem Hêvî – doctorio.us

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Diwan Dîwana heftem HêvîTêma welêt tema kurd û Kurdistanê Têma şorişê têma şorişê û gelê me pirsa xwendinê peşketinê neyariya û bebextiya dijminê gel pirsa dostiya û biratiya hemû gelê cînar û bebextiya dijminê gel pirsa dostiya û biratiya hemû gelê cînar têma înternasîonalîzmê Cegerxwîn her dem dike binyata hel.

read Diwan Dîwana heftem Hêvî

Bestêd xwe Ev e mezinaya Cegerxwîn û bîr û baweriya wîXên ji helbestên watanperwariyê û şorişgiriyê şayîrekî lîrîk şayîrê hub û hezkirinê ye Ew nemir e bona gelê lîrîk e şayîrê hub û hezkirinê ye Ew nemir e bona gelê û ez bawer im wekî wê ew oj bê çaxê ko û hezkirinê ye Ew nemir e bona gelê xwe û ez bawer im wekî wê ew oj bê çaxê ko Tê Cegerxwînê delal nek tenê kurdê AZA Wê BIXUNIN Lê USA Jî bixunin lê usa DINIYALIKê Wê BI TERCIMA ZIMANê diniyalikê wê bi tercima zimanê ezberê bêjin û pê kêfxweş bibin çimkî biniyata helbestên Cegerxwîn ew delaliya emir e delaliya jiyîna mirov eOrdîxanê Celî.